Bij een echtscheiding op tegenspraak kunt u te maken krijgen met twee zeer intensieve en langdurige procedures:

  • De echtscheiding zelf. Deze procedure kan maanden en bij meer ingewikkelde echtscheidingen jaren duren.
  • De voorlopige voorzieningen waarin de rechter beslissingen neemt voor de duur van de echtscheiding over het huis, de kinderen en de alimentatie.

Uw advocaat zal een verzoek tot echtscheiding opstellen of de advocaat van Uw aanstaande ex neemt dat voor zijn of haar rekening.
Vaak is op dat moment de situatie al zeer gespannen en moeten er op korte termijn knopen worden doorgehaakt. Een van de partners moet het huis verlaten en een van de ouders zal de zorg over de kinderen voor zijn of haar rekening nemen. De echtscheiding is hiermee in volle omvang begonnen. De meeste echtparen komen voor het eerst van hun leven op een rechtbank en zien voor het eerst een rechter en constateren dat hun advocaat ook de toga aantrekt. Na een jarenlang huwelijk zit je dan opeens naast elkaar in de rechtszaal.

Een kenmerk van een juridische procedure is dat standpunten scherp gesteld worden en zeker in een echtscheiding kan dat confronterend en kwetsend zijn.

Bij voorlopige voorzieningen is de inzet doorgaans dat een van de partners het huis zal moeten verlaten. Meestal is dat de ouder die niet de dagelijkse zorg heeft voor de kinderen. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Met name de man ruimt veelvuldig het veld en het is dus zaak er rekening mee te houden dat de rechter kijkt naar de belangen van de kinderen.

Kiezen voor het conflict is juridisch gezien doorgaans geen rationele of verstandige keuze. Onze ervaring is dat een echtscheiding op juridisch vlak in veel gevallen niet of niet bijzonder ingewikkeld is. Veel regels staan vast en de juridische benadering is dan ook vaak standaard, hoe ingewikkeld een advocaat ook doet. Ook als U wordt geconfronteerd met een agressieve benadering is het zelden zinvol dat met agressie te pareren. Een rechter is doorgaans weinig gecharmeerd van moddergooien en richt zich meer op een zakelijke en inhoudelijke benadering.

Alimentatie is tot op grote hoogte een standaard verhaal is, omgang en gezag over de kinderen zijn onderworpen aan eenduidige criteria en ook de scheiding en deling vallen van een gemeenschap vallen niet onder hogere juridische logica. De verrekening in het kader van huwelijkse voorwaarden is een lastige specialistische materie maar ook daarover vindt U informatie op de site.