De basis onder al Uw activiteiten wordt gevormd door de overeenkomst, nog beter gezegd de wederkerige overenkomst, van de zoete broodjes die U verkoopt tot het miljoenenjacht. Van belang is dat de wetgever in het burgerlijk wetboek een groot aantal bepalingen heeft opgenomen die toezien op deze overeenkomst en die uiteindelijk door een rechter zullen worden toegepast op het moment dat er conflicten spelen.

Veel juridische conflicten kenmerken zich door het feit dat de wettelijke regels van te voren niet in de gaten zijn gehouden met als gevolg dat de discussie op een onjuiste is gevoerd en er verkeerde beslissingen zijn genomen. Een goed voorbeeld is dat een opdrachtgever simpelweg stelt dat er niet goed zijn gepresteerd en vervolgens niet betaald of dat hij niet betaald en pas achteraf gaat stellen dat er van alles niet in orde was. Een zaak is in zo’n geval al met grote zekerheid verloren terwijl de procedure nog moet beginnen en de taximeter van Uw advocaat nog moeten gaan lopen. Houdt de belangrijkste navolgende regels in acht:

 

  • Contractsvrijheid: De meeste regels in het wetboek zijn niet dwingend maar geven aanvullend recht. Een van de fundamenten van het burgerlijk recht is contractsvrijheid. De wet geeft de buitengrenzen van het speelveld aan maar daar binnen geldt tot op grote hoogte de vrijheid van ondernemen. Buitengrenzen zijn bijvoorbeeld dat een overeenkomst niet in strijd mag zijn met de wet, de openbare orde en de goede zeden, dat een overeenkomst onder sommige omstandigheden vernietigbaar is omdat er sprake is van misbruik van omstandigheden. Dit betekent dat U het binnen die grenzen bijna vrij staat af te spreken wat U wilt. Een juridisch zorgvuldig handelend ondernemer maakt daar gebruik van door bijvoorbeeld strakke algemene voorwaarden op te stellen en waarmee U als ondernemer een eigen juridisch spoorboekje kunt opstellen bij het afwikkelen van Uw opdrachten. Die vrijheid heeft U maar Uw contractspartij heeft die vrijheid ook.
  • Overeenkomsten moeten worden nagekomen. Heeft U eenmaal een overeenkomst gesloten dan is de juiste uitvoering van die overeenkomst de alle bepalende hoofdegel. Nakoming is hoofdregel en niet nakomen is de uitzondering. Dit is van belang om te onderkennen op het moment dat U bijvoorbeeld ontevreden bent over een geleverd produkt of dienst en U niet wilt betalen. Voorop staat dat een contratsprtij recht heeft op betaling en het aan U is om te stellen en doorgaans ook om aan te tonen dat er een reden is om niet of om minder te betalen. Ook het omgeerde geldt. Indien U heeft gepresteerd heeft U in beginsel recht op betaling.
  • Een overeenkomst ontstaat simpelweg door een aanbod en een aanvaarding daarvan. Zelden tot nooit is vereist dat een overeenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd.