Uw rekening wordt maar niet betaald en na het versturen van een aanmaning wordt U geconfronteerd met een opdrachtnemer die vindt dat hij niet hoeft te betalen omdat het allemaal niet goed was wat u heeft gedaan.

Het kan best zijn dat er iets schort aan Uw prestatie. In dat geval moet U in ieder geval in de meeste gevallen daarvan op de hoogte worden gesteld en moet U een redelijke termijn worden vergund om alsnog deugdelijk te presteren. In wettelijke termen gegoten: u moet in verzuim zijn. uw verzuim geldt daarmee als een soort juridisch voorportaal voordat kan worden toegekomen aan de vraag of u daadwerkelijk geen goed werk heeft geleverd. Rechters kijken daar zeer kritisch naar omdat een vordering dan al snel kan worden afgekaart zonder dat inhoudelijk hoeft te worden gekeken of er wel of geen slecht werk is geleverd. Dat is doorgaans voer voor een deskundige.

Klagende opdrachtgevers vergeten vaak dat ze u op een deugdelijke manier in verzuim moeten stellen. Voor verzuim is doorgaans een ingebrekestelling nodig. Een deugdelijke ingebrekestelling geeft aan op welke punten het werk nog niet goed is en bevat een redelijke termijn om de gebreken te herstellen.