Zeker als U als ondernemer aan consumenten producten of diensten levert zult u voor een vonnis doorgaans naar de kantonrechter moeten omdat deze vorderingen behandelt tot en met € 25.000,00. Zeker voor vorderingen boven de € 500,00 wordt het echter interessant om in de algemene voorwaarden op te nemen dat geschillen worden voorgelegd aan e-court. Een vonnis ‘halen’ bij de kantonrechter voor een vordering tussen de € 500,00 en € 1250,00 of meer kost voor een rechtspersoon aan griffierecht € 470,00. Bij een bedrag tot € 12.500,00 wordt dat tarief € 939,00. Dat hoge tarief geldt overigens ook voor een personenvennootschap zoals een vof of maatschap. Bij e-court kost een incasso tot die bedragen € 85,00. Ook voor uw klant is dat aantrekkelijker omdat deze als verliezer dat griffierecht in geval van verlies aan u moet betalen. Dat geld kan beter worden besteed aan de betaling van uw factuur.

Een voorwaarde hiervoor is wel dat u in de overeenkomst of de algemene voorwaarden een geldig arbitraal beding opneemt.

  1. Geschillen
    1. Geschillen tussen de gebruiker van de algemene voorwaarden en de wederpartij voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan e-court. De gebruiker zal een beroep op deze wijze van arbitrage schriftelijk melden aan de wederpartij waarna deze een maand de tijd heeft om aan te geven dat het geschil in afwijking van dit beding moet worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.