Het komt regelmatig voor dat een werkgever niet tijdig in de gelegenheid is om het (volledige) loon van een werknemer te betalen. Ook bedrijf X bleek al enige tijd moeite te hebben met het tijdig en volledig betalen van het loon van werknemer Y. Dit ten ongenoegen van Y. Y stuurde vervolgens een sms naar X met het de volgende inhoud:

“Goedemiddag Y, vraag:  wanneer je mijn overige loon overmaakt op mijn rekening plus mijn vakantiegeld. Je hebt al een paar keer beloofd om het over te maken tot op heden nog niks ontvangen. Heb ik het dit weekend nog niet op mijn rekening staan dan zal ik deze week vanaf maandag niet meer werken voor u. Mvg X”.

Werkgever Y beantwoordde het sms eveneens met een sms met de volgende inhoud: “Dan hoef je niet meer te werken vanaf maandag. Einde deze maand wordt alles overgemaakt. Ben ik duidelijk of moet ik het nog een keer herhalen.”.

De vraag is of er in casu sprake is van het nemen van ontslag door de werknemer. Indien dat niet het geval is, eindigt de arbeidsovereenkomst niet en is de werkgever in beginsel verplicht tot het betalen van loon.

 

Een werkgever mag er niet snel vanuit gaan dat een werknemer ontslag neemt en al zeker niet op ontslag op staande voet of zonder inachtname van een opzegtermijn. Een werkgever moet duidelijk nagaan wat de bedoeling van een werknemer is en moet dat onderzoek ook kunnen aantonen.