U heeft zaken gedaan met een vennootschap maar deze geeft niet thuis en heeft geen geld meer. Dit terwijl het contact met de directeur van de vennootschap eerder zo prettig was.

In het rechtsverkeer geldt dat een rechtspersoon zelfstandig drager van rechten en plichten is en deze in beginsel zelf aansprakelijk is voor  de verbintenissen die namens deze bv of andere entiteit wordt aangegaan. De natuurlijke personen achter de vennootschap aanspreken is lastiger aan te spreken maar is niet onmogelijk.

De hoofdregel is U een bestuurder kunt aanspreken als hem of haar een aanmerkelijk verwijt gemaakt kan worden voor het ontstaan van de schuld van de vennootschap. Dat is aan de orde op het moment dat deze de vennootschap bindt voor een vordering terwijl de bestuurder op dat moment al wist dat de bv die niet kon nakomen. Verder kan spelen dat de bestuurder de nakoming van verplichtingen door bv ten onrechte frustreert. In de derde plaats kan spelen dat een bestuurder zich bedient van allerhande rechtspersonen en hierbij zonder deugdelijke economisch en juridische redenen activa wordt verstopt in een rechtspersoon.