U krijgt geen loon betaald. In dit artikel leg ik u uit wat de regels zijn rond loonbetaling.

De hoofdregel is dat de werkgever verplicht is het loon te betalen indien u  heeft gewerkt op de manier zoals dat is afgesproken. In dat geval heeft u onverkort recht op uw loon en kunt u dat snel en zo nodig via de rechter vorderen.

Andersom bepaalt de wet dat een werknemer geen recht heeft op loon als hij niet heeft gewerkt. U bent zonder reden niet op het werk verschenen of bijvoorbeeld in hechtenis genomen. Dat is een logische hoofdregel maar zoals altijd zijn er op die hoofdregel uitzonderingen.

Hoofdregel: Niet gewerkt dan geen loon.

Uitzonderingen

  • De belangrijkste uitzondering is dat de werkgever u niet laat werken omdat hij geen werk voor u heeft. In een dergelijke situatie heeft u wel recht op loon omdat dit voor risico van de werkgever komt. De meest extreme vorm is een werkgever die tegen een faillissement aanloopt en geen geld meer heeft om te betalen. Dan is er sprake van een acute situatie waarin een werknemer en collega’s wellicht al een maand of maanden geen loon meer heeft gehad en is er sprake van een uitzichtloze  situatie. In dat geval is een faillissementsaanvraag de beste oplossing omdat het uwv de loonbetaling overneemt tot 13 weken tot de opzegdatum. Heeft u hiermee te maken, kijk dan naar loonvordering bij betalingsonmacht en zoek een advocaat die voor u snel en mogelijk op basis van gefinancierde rechtsbijstand voor u en collega’s het faillissement aanvraagt of in ieder geval zorgt dat er snel een einde aan de arbeidsovereenkomst komt.
  • Subtieler is de situatie waarin u bijvoorbeeld in de thuiszorg een aantal vast klanten heeft via uw werkgever. De klant valt weg en de werkgever heeft even geen nieuwe klant waar u naar toe kunt gaan. U krijgt dan te horen dat u niet hoeft te werken maar hiervoor minuren opbouwt.

Wel loon bij ziekte

Vervolgens is de belangrijke uitzondering dat u niet werkt omdat u ziek bent. In die situatie gaan bijzondere regels gelden. U houdt uw recht op loon en in ieder geval 70% daarvan (via CAO’s gelden doorgaans hogere percentages). U moet zich dan wel aan de regels rond ziekte houden. Dat leggen we u uit in het blog loon en ziekte.

Wel loon bij schorsing en op non-actiefstelling

Schorsing en non-actiefstellingen zijn in de meeste gevallen voorboden van een ontslagsituatie. Een werkgever heeft als uitgangspunt het recht om te bepalen of hij van uw diensten gebruik wil maken. Een uitzondering is als u als werknemer wordt benadeeld door niet te werken. Uw marktpositie verslechtert, uw vaardigheden gaan teloor etc. Ook deze keuze komt doorgaans voor risico van de werkgever. Als hij u niet wil laten werken zal hij in negeneneenhalf van de tien gevallen toch uw loon moeten betalen.