Loonvordering algemeen

U krijgt geen loon betaald. In dit artikel leg ik u uit wat de regels zijn rond loonbetaling. De hoofdregel is dat de werkgever verplicht is het loon te betalen indien u  heeft gewerkt op de manier zoals dat is afgesproken. In dat geval heeft u onverkort recht op uw loon en kunt u [...]

By |2020-02-25T17:19:03+01:00February 25th, 2020|Geen categorie|0 Comments

U bent gedagvaard

U bent gedagvaard door een bedrijf bedrijf of particulier en u moet voorkomen bij de rechtbank. Hoe werkt dat en wat moet u doen. Bij thuiskomst treft u een imposante enveloppe aan met daarop de tekst ambtelijk stuk inhoud direct lezen. Mogelijk is ook dat een deurwaarder aan u persoonlijk een dagvaarding heeft afgeleverd. [...]

By |2019-04-24T22:57:25+02:00December 4th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Vennootschap betaalt niet

U heeft zaken gedaan met een vennootschap maar deze geeft niet thuis en heeft geen geld meer. Dit terwijl het contact met de directeur van de vennootschap eerder zo prettig was. In het rechtsverkeer geldt dat een rechtspersoon zelfstandig drager van rechten en plichten is en deze in beginsel zelf aansprakelijk is voor  de [...]

By |2017-10-01T22:06:21+02:00October 1st, 2017|Ondernemen, contracten, ondernemers|0 Comments

Beslag hoe zit dat

In Nederland is het nog steeds vrij eenvoudig om beslag te leggen voor vorderingen. Beslag kan worden gelegd nadat er een vonnis is gewezen. met dat vonnis kan een deurwaarder beslag leggen op loon, inboedel maar ook andere zaken zoals auto's, aandelen en onroerende zaken. Het is de enige manier om een vordering binnen [...]

By |2017-09-26T11:27:13+02:00September 26th, 2017|Civiel recht, Schulden|0 Comments

Goedkoper procederen

Zeker als U als ondernemer aan consumenten producten of diensten levert zult u voor een vonnis doorgaans naar de kantonrechter moeten omdat deze vorderingen behandelt tot en met € 25.000,00. Zeker voor vorderingen boven de € 500,00 wordt het echter interessant om in de algemene voorwaarden op te nemen dat geschillen worden voorgelegd aan e-court. [...]

By |2017-05-30T19:04:51+02:00May 30th, 2017|ondernemers|0 Comments

Overeenkomst de juridische basis voor uw onderneming

De basis onder al Uw activiteiten wordt gevormd door de overeenkomst, nog beter gezegd de wederkerige overenkomst, van de zoete broodjes die U verkoopt tot het miljoenenjacht. Van belang is dat de wetgever in het burgerlijk wetboek een groot aantal bepalingen heeft opgenomen die toezien op deze overeenkomst en die uiteindelijk door een rechter [...]

By |2017-05-30T19:22:39+02:00May 28th, 2017|contracten, ondernemers|0 Comments

Wel of geen arbeidsovereenkomst

In de wet is niet opgenomen dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Integendeel als aan een aantal feitelijkheden is voldaan verbindt het recht daaraan de gevolgtrekking dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst met daaraan verbonden alle juridische toeters en bellen. De wet stelt als elementen dat er gedurende enige tijd tegen loon [...]

By |2017-05-28T11:10:10+02:00May 27th, 2017|Werken|0 Comments

Ondernemer zijn of worden dat is de vraag

Het begrip onderneming heeft op zichzelf een juridisch geen geen of een beperkte betekenis. Het feit dat U een onderneming drijft verplicht U om zich in te schrijven in het handelsregister bij de kamer van koophandel en kan fiscale verplichtingen met zich mee brengen.Voorliggend kan als vuistregel gelden dat u ondernemer bent op het [...]

By |2017-06-01T17:22:39+02:00May 22nd, 2017|ondernemers|0 Comments